erilliskeräys

Muutokset 2024

Vuonna 2024 biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee tiheästi asuttujen taajamien omakotitaloihin. Alueet, joita velvoite koskee, näkyvät kartalta, kun valikosta valitaan alue B ”Erilliskeräysvelvoite 1-4 huoneiston asuinkiinteistöjen biojätteelle”. …

Kierrätettävät jätejakeet

Erilliskeräys tarkoittaa kierrätettävien hyötyjätteiden keräämistä. Hyötyjätteitä ovat pakkausjätteet, eli kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, pienmetalli, paperi ja biojäte. Taloyhtiöitä koskee jätehuoltomääräysten mukainen hyötyjätejakeiden erilliskeräysvelvoite. Jätteen haltija …